DGHO: NUB-Anträge 2024

Erste -Musteranfragen des AK DRG und Gesundheitsökonomie sind bereits als PDF-Datei verfügbar. Bis Ende September werden auch die restlichen Vorlagen noch bereitgestellt. Weitere sind noch in Prüfung bezüglich einer NUB-Anfrage für 2024.

Name Noch in Prüfung für eine NUB-Musteranfrage 2024:
177 Lu vipivotide tetraxetan 177Lu-Omburtamab barzuxetan
Abemaciclib 177Lu-Satetraxetan-lilotumab
Acalabrutinib Belumosudil
Alectinib Burosumab
Andexanet alfa Crenolanib
Apalutamid Elranatamab
Arsentrioxid Emapalumab
Asciminib Enasidenib
Avapritinib Erdafitinib
Avathrombopag Erenumab
Avelumab Futibatinib
Axitinib Infigratinib
Azacitidin oral Mobocertinib
Belantamab-Mafodotin Pacritinib
Bezlotoxumab Parsaclisib
Binimetinib Pexidartinib
Bosutinib Relatlimab mit Nivolumab
BRCA Sitoiganap
Brigatinib Surufatinib
Cabozantinib Tirbanibulin mesilat
Caplacizumab Tislelizumab
Capmatinib Ublituximab
CAR-T Axicaptagen
CAR-T Brexucabtagene
CAR-T Ciltacabtagene
CAR-T Eigenprodukt
CAR-T Idecabtagene
CAR-T Lisocabtagene
CAR-T Tisagenlecleucel
Cefiderocol
Ceftazidim-Avibactam
Ceftolozan/Tazobactam
Cemiplimab
Ceritinib
Cobimetinib
Crizanlizumab
Crizotinib
Dabrafenib
Dacomitinib
Darolutamid
Denileukin Diftitox
Dostarlimab
Efbemalenograstim alfa
Emicizumab
Encorafenib
Enfortumab vedotin
Entrectinib
Eribulin
Everolimus bei Neoplasie
Fedratinib
Fostamatinib
Gilteritinib
Glasdegib
Glofitamab
Glucarpidase
Idarucizumab
Idelalisib
Imipenem-Cilastatin-Relebactam
Inotuzumab Ozogamicin
Isatuximab
Ivosidenib
Ixazomib
Larotrectinib
Lenvatinib
Letermovir
Liposomales Cytarabin-Daunorubicin
Loncastuximab-Tesirin
Lorlatinib
Luspartercept
Lusutrombopag
Maribavir
Melphalanflufenamid
Mesenchymale Stammzellen Eigen
Mesenchymale Stammzellen Obnitix
Mogamulizumab
Molekularpath Diagnostik Lungen-Ca
Mosunetuzumab
Neratinib
Nilotinib
Niraparib
Nivolumab-Relatlimab
Olaparib
Osimertinib
Palbociclib
Panobinostat
Pazopanib
Pegcetacoplan
Pemigatinib
Pomalidomid
Ponatinib
Pralsetinib
Ravulizumab
Relugolix
Rezafungin
Ribociclib
Ripretinib
Ropeginterferon alfa 2b
Rucaparib
Ruxolitinib
Sacituzumab Govitecan
Selinexor
Selpercatinib
Selumetinib
Siltuximab
Sonidegib
Sotorasib
Streptozocin
Sutimlimab
Tabelecleucel
Tafasitamab
Tagraxofusp
Talazoparib
Talimogen Laherparepvec
Tebentafusp
Teclistamab
Temozolomid intravenös
Tepotinib
Tivozanib
Tixagevimab-Cilgavimab
Trametinib
Trastuzumab-Deruxtecan
Trastuzumab-Emtansin
Tremelimumab
Treosulfan
Trifluridin – Tipiracil
Tucatinib
Valoctocogene Roxaparvovec
Vandetanib
Vemurafenib
virusspezifische Spenderzellen
Vismodegib
Voxelotor
Zanubrutinib

Das könnte Dich auch interessieren …